» Så här röstar du! |

Välkommen till EasyVote

MP Västerbottens digitala valsidor

Logga in här med din e-postadress och
ditt mobiltelefonnummer (Samma som du har registrerade hos MP)

För mer info, se http://vasterbotten.medlem.mp.se/val-2018/easyvote